dimarts, 30 d’octubre del 2012

OPINIÓ DEL CONTINGUT SOBRE LES TIC AL BOE


         Després llegir i analitzar el que ens explica el BOE respecte a les tecnologies de la informació, podem extreure ,una vegada més, la poca informació que hi ha respecte al primer cicle d’educació  infantil. Només ens parla de treballar-les a la segona etapa, especifica que en totes les àrees, però no aprofundeix en la manera en que es podrien treballar i no especifica les competències que haurien d’aconseguir els infants, quins objectius s’han d’obtenir etc. Crec que dona una informació obvia i general per la importància que tenen les noves tecnologies en la societat d’avui dia. A la a l’Article 8 Decret71/2008,de27dejuny,pel qual s’estableix el currículum de l’educació́ infantil a les Illes Balears, ens diu que les tecnologies de la informació i la comunicació s’han de treballar de forma global igual que altres com: lògica matemàtica, la comprensió, la lectura, l’escriptura etc. I trobo que és perfecte ja que partim del ideal  d’aprenentatge global i significatiu; és obvi que en totes les àrees podem incorporar les noves tecnologies, ja sigui realitzant recerca, jocs específics o altres activitats que impliquin l’ utilització dels mitjans tecnològics.  Per tant, crec que en la informació que apareix en el BOE sobre les TIC hi ha explicacions encertades i coherents sobre les noves tecnologies a l’etapa d’infantil, però gairebé tots els articles són simples i al meu parèixer incomplets. No parlen de la utilització d’aquestes eines dins les aules i especifiquen que s’inicia al segon cicle, idea que hauria d’estar obsoleta en el món educatiu actual i molt més en el BOE, al meu parèixer també es poden treballar al primer cicle sempre i quan siguin activitats o propostes adaptades al nivell dels infants.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

LOS TROTACÓMICOS

                                 Aquesta és l'imatge que vaig realitzar la tercera setmana de classe.

Per poder realitzar aquest montatge varem aprendre a utilitzar el programa "GIMP", és tracta d'una eina que ens permet modificar una imatge importada i a partir d'aquesta en podrem crear una nova, retallant elements de fotografies, aferrant-les, canviant tonalitats etc. Com podeu observar es possible afegir texte al nostre projecte i tot tipus d'elements decoratius per tal de poder crear la nostra propia imatge. Tot un descobriment!!!

diumenge, 14 d’octubre del 2012

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN


Aquesta lectura m’ha sorprès gratament, ja que ha desmuntat pensaments que m’havia creat entorn a les tecnologies i per tant ha fet que en crees altres de nous. Per exemple, jo creia que les tecnologies havien set les promotores i d’alguna manera causants de la globalització, però en realitat la globalització es va donar bastant abans i la tecnologia només va accelerar aquest fenomen.
Autors com J. Echevarria ens donen diferents enfocaments, concretament quatre:
-           El primer és el mercantilista que va destinat a l’evolució  de les empreses  i per a els governs dels mon occidentalitzat.
-          El segon és el discurs crític-polític, al meu parèixer és el mes coherent i correcte, ja que és basa en el desenvolupament humà i el desenvolupament social.
-          El tercer és el tecnocentrista, que és centra i creu en que la tecnologia perfeccionarà la societat actual.
-          I per últim l’autor descriu un discurs apocalíptic, on és veuen les tecnologies com les causants del final del model il·lustrat de la societat com la responsable de que acabin els ideals i els valors de la modernitat. 
M’ha agradat que en el article s’exposessin les coses positives i negatives de les noves tecnologies de la informació i educació. Per un costat com ha ajudat a agilitzar tràmits burocràtics, ha donat llocs de feina i ha donat la facilitat de que realitzar tasques laborals a distància, s’ha augmentat el coneixement de altres cultures, fets i grups socials que es donen a tot arreu del planeta. Les tecnologies són útils per associacions, col·lectius, fundacions, instituts, organitzacions no governamentals etc. la seva organització i funcionament no seria el mateix sense les eines tecnològiques.
En contrapunt trobem el mal que ha causat el creixement industrial en el medi ambient. També l’evolució accelerada de la tecnologia ha fet que es donin un mal us de les tecnologies i que tinguem una sobredosis d’informació que moltes vegades no sabem utilitzar i que per tant juga en la nostra contra i ens complica la vida en compte de facilitar-nos-la.
El  fet de que es doni i es promogui la globalització fa que poc a poc es vagin perden molts trets culturals que abans caracteritzaven els pobles, ens aproximem a un uniformisme cultural. Per un altra part, som conscients que la tecnologia és cara i que per tant només en tenen accés aquelles societats que estiguen més desenvolupades econòmicament , fent així una bretxa encara més gran entre les desigualtats socials i econòmiques.
Un altra punt que crea desconfiança és el fet de exposar la nostra vida privada i per tant fer que el control sobre la població vagi creixen i es perdi la privacitat que abans teníem.
És evident que la tecnologia s’ha implantat i va avançant de forma trepidant i això ha provocat en les generacions més joves la necessitat de adquirir una alfabetització tecnològica per tal de poder seleccionar la  informació,  o crear-la mitjançant les eines informàtiques. Això ha provocat un canvi en el ensenyament que dista molt del que teníem fins fa ben poc, pensat per donar resposta a la societats industrials del s.XIX i XX.  L’article també ens fa ser conscients de que aquest canvi educatiu que integra les noves tecnologies com a eina principal de l’educació, suposarà una inversió econòmica per tal de dotar a tots els centres educatius de les eines i materials necessaris per tal de donar la resposta educativa i organitzativa de qualitat.  Seguint en la línia educativa, em de tenir en compte que per obtenir informació ja no estem  tan limitats com anys enrere, en els quals necessitàvem els llibres i els coneixements indiscutibles dels mestres, avui dia no hi ha informació que no puguem trobar a la xarxa i el mestre ha passat a ser un guia amb la funció de triar aquella informació que és necessita per adquirir el coneixent que ens interessa. Una altra punt necessari és el de fer dels alumnes persones crítiques que sàpiguen discernir les informacions errònies de les bones, saber sintetitzar la informació escollida.   Moltes vegades ens han dit, em llegit i comprovat que l’alumne passa a ser protagonista del seu propi aprenentatge...n’estic molt d’acord, això avui dia és una realitat, però sincerament no crec que l’educació mitjançant les TIC segueixi sent una activitat d’interacció humana intencional, com hem pogut veure les tic tenen una part positiva i negativa, per a mi el fet de que es perdi la interacció humana a conseqüència de la utilització de les TIC és una realitat i una realitat negativa, per tant sóc partidària de combinar, es a dir, utilitzar el paper igual que utilitzem l’ordinador i no centrar-nos únicament en els mitjans informàtics.  

PRIMERA IMPRESSIÓ DE L’ASSIGNATURA


Aquesta assignatura per mi simbolitza la cima de la muntanya. El fet de tenir-la en quart, quan ja hem tingut un ampli recorregut a l’hora d’experimentar, aprendre nous programes i tècniques per realitzar treballs (power points, movi maker, srib, realitzar blog...) fa que tingui més motivació i seguretat  a l’hora de aprendre noves eines tecnològiques o estudiar i analitzar la història de l’era digital, com  va començar, a on ens trobem i com han transcorregut els esdeveniments que han canviat de forma tan radical la vida i la societat ens aquest últims vint anys. Per tant, crec que serà una assignatura molt enriquidora, ja que no només aprendrem noves eines informàtiques, sinó que podrem ser una miqueta més conscients de com han afectat les tecnologies de l’educació en la societat desenvolupada. També ens aportarà més coneixement per poder discernir entre la multitud d’informació que trobem en la xarxa.  

En definitiva, veig aquesta assignatura com un pont per trobar-nos amb la realitat de avui dia,ja que tot gira entorn a les tecnologies.