dissabte, 15 de desembre del 2012

COM PODEM SER MOTIVATS? COM PODEM MOTIVAR?


Avui dia som alumnes i ens han de motivar a nosaltres,potser això ens doni més forces i recursos per aplicar a les aules i així motivar als nostres futurs alumnes.

Molts de nosaltres ja hem treballat amb un grup d’infants i en som conscients de lo fàcil que es despertar el seu el interès, sempre i quan tu estigues despert, creguis i posis passió al que fas. Per el contrari, si tu no tens ganes de fer res i estàs “aplatanat” transmetràs aquest sentiment als infants i als pares. Em de ser conscients del mal que pot ocasionar aquesta desmotivació contagiosa en l’aprenentatge dels infants, del mal irreversible que poden fer els docents amb la mala pràctica de la professió...la motivació implica vocació i les dues son crucials a l’hora de entrar dins l’aula i fer bé la tasca docent.

Tots sabem que l’educació infantil és fonamental pel desenvolupament dels infants, que els aprenentatges que facin en aquest moment els marcaran per molts d’anys, són els fonaments. D’igual manera, crec que durant la carrera hem de tenir professors que hagin tingut relació amb l’educació infantil o primària o que almenys sàpiguen del que parlen, que ens donin uns continguts coherents  i que ho enfoquin a el que ens interessa. Que prediquin amb el que expliquen, es a dir, que si ens parlen de constructivisme no es contradiguin mostrant comportaments dictatorials i de l’antiga escola, ja que això desmotiva i desconcerta a l’alumnat que es troba amb una repressió incomprensible, inhumana i impensable per el segle XXI.

Al cap i a la fi, si volem un món globalitzat, hem de tenir i proporcionar uns aprenentatges globalitzats i significatius, cercant la motivació de nens i famílies donant sentit i posant passió a tot el fem a l’àmbit educatiu.   

dimecres, 12 de desembre del 2012

PASSES PETITES


La setmana passada varem seguir treballant amb el power point de Callou,i ja hem realitzat diferents jocs per els infants. Els primers jocs que varem realitzar no tenien gaire dificultat,si els havíem d’acabar a casa, no suposava un problema per a mi ja que recordava les passes i les aplicava sense error. Però la setmana passada tot va canviar, ja que varem realitzar un joc que encara avui no acabo d’entendre, no comprenc la seva funcionalitat. L’únic q vaig comprendre es que havien de relacionar imatges de mida petita amb el numero que sortia al seu costat, tampoc se com puc acabar-lo i espero poder-ho esbrinar avui i posar fi a la meva petita angoixa.

Malgrat m’he entrebancat amb aquesta classe pràctica, sóc conscient i valoro tota la feina que estem realitzant amb el power point, ja que la meva ignorància en aquest camp és molt gran i tots els nous aprenentatges i passes amb aquest terreny em serveixen moltíssim. També penso que, com vaig dir en l’anterior entrada, són eines essencials per poder fomentar un aprenentatge complet i lúdic per el infant.

dissabte, 1 de desembre del 2012

APRENDRE A CREAR NOVES EINES


Torna la desconnectada!

Fa dos setmanes varem començar a crear un Power Point de Callou, primer vam fer un conte on a cada plana havíem de posar veu i enllaçar fletxetes i altres elements per tal de que els nens puguin fer-lo servir sense complicacions i potenciant la motivació amb la nova eina tecnològica.  Em va sorprendre les possibilitats que te el power point i lo fàcil que pot ser crear un conte amb l’ordinador, simplement has cercar i emmagatzemar de les imatges, crear els àudios amb l’Audacity i anar col·locant-ho  tot amb una coherència i sentit.  El conte que varem començar a classe, el varem acabar a casa i no vaig tenir cap problema per recordar les passes (malgrat sóc molt despitada...tot un èxit!).

La setmana passada varem començar el vídeo joc que continua el conte, varem utilitzar imatges,sons diferents i altres tècniques per anar creant els jocs. El primer era per sabre quins medis de transport poden volar i quins no, per això, varem crear els àudios en els que es deia de quin  medi de transport es tractava. Per fer aquest primer joc vàrem crear dos diapositives, una per els medis de transport que volaven i una altra per els que no volaven, quan el/a nen/a passa amb el ratolí per sobre del medi de transport s’escolta  per exemple, “oh, que bé! Això es un avió i vola!”. Crec que creant jocs educatius com el que estem fent ara podrem fomentar un aprenentatge divertit i motivador per els infants.

Us seguiré informant!

diumenge, 18 de novembre del 2012

COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA AMB LES TICDesprés d’una estona cercant informació sobre la importància de la comunicació dintre del àmbit educatiu, vaig trobar un projecte realitzat fa tres mesos per el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya “Projecte de convivència i èxit educatiu”

Entenem per comunicació, en general, el fet de transmetre informació d’un punt a un altre. En particular definim la comunicació humana com el procés mitjançant el qual unes persones es posen en contacte amb unes altres per expressar saber, un estat d’ànim, un desig, una opinió. La comunicació produeix –o aspira a produir- un intercanvi, una anada i tornada, una mena d’espiral que aporta més informació i més coneixement i estimula noves comunicacions.

Les persones construïm el nostre pensament en interacció amb altres persones.

Aprendre és una activitat cognitiva i social en la qual el fet de comunicar-se esdevé una competència clau a l’hora de construir els fonaments de la cultura i de la ciutadania.


Després de llegir fragments com aquest,  de reflexionar i pensar sobre el que ens aporta la comunicació, només trobo aspectes molt positius en el acte comunicatiu; he arribat a la conclusió de que és una de les coses més necessàries i a la vegada bonica que pot fer l’esser humà.  Ens comuniquem durant tota la vida, des de que naixem fins que morim, però la comunicació adquireix una major importància quan ets pare i tens la necessitat i la curiositat de saber que fa el teu infant quan no està a prop teu, quan no el pots veure i ell no pot contar-te “fil parranda “ tot el que ha fet o a aprés. Els pares sempre han tingut una petita idea de que feien els seus nens a l’escola, quan el/la docent sortia de l’aula i els hi deia que havien fet aquell dia, després va aparèixer la llibreta viatgera amb la qual els pares i mestres intercanvien informació mitjançant les anotacions que escriuen en ella. Malgrat aquesta és una gran idea, no és visual (no conté fotografies, vídeos etc.), no pots disposar de la llibreta quan vols perquè és un material físic i únic i quan el té un no el té l’altra.

Recientment han aparegut els blogs escolars, esl quals han set una gran revolució en el àmbit educatiu, ja que malgrat suposa una despesa de temps per part dels docents, és una gran eina comunicativa i de informació per els pares, els quals poden entrar en el moment que els hi vagi bé, conèixer el que han fet i el que estan fent els seus fills a l’escola, poden veure vídeos, mirar fotos, assabentar-se de futurs esdeveniments o fer comentaris sobre el que veuen.  Només veig un desavantatge en aquest mitja de comunicació, i és la despesa de temps que ocasiona en el mestre,però tot es organitzar-se i fer entendre als pares que l’eina és renovarà sempre que es pugui, que tinguin una mica de paciència i que si per part dels docents és fa l’esforç de donar-li un sentit i utilitat, ells també s’han d’interessar en la mida de lo possible. Per això els haurem de motivar . Per ajudar a els familiars a utilitzar l’eina, seria interessant fer escoles de pares per ensenyar com fer-la servir i donar el nostre suport i ajuda si els hi cal.
Com deia es meu güelo, “sa vida es molt curta i no ens em de tancar en banda, hem de aprofitar tot allò que la faci més fàcil i ens ensenyi qualque cosa”. Les tecnologies ens poden ajudar molt a mostrar la nostra feina,a donar sentit al que fan els infants i a tenir una comunicació més fluida amb les famílies.

 

dilluns, 5 de novembre del 2012

LA CAÇA DELS TRESORS


La caça dels tresors és un material tecnològic creat per els docents (també es pot trobat fet a la xarxa) i destinats als alumnes amb la intenció de fomentar l’aprenentatge, les destreses tecnològiques, la capacitat crítica, la motivació, la feina grupal i individual així com altres característiques que formen part d’un alumnat interessat en el descobriment i amb criteri.
Es tracta d’una eina molt útil i que pot estimular el descobriment autònom dels infants, sempre i quan tingui una qualitat tant de contingut com visual i estigui realitzada respectant el nivell i motivacions dels infants.  Per tant crec, que es podria començar a utilitzar als últims nivells d’infantil de forma “més autònoma”, ja que és necessari començar a llegir per poder comprendre les preguntes i la informació que trobem a les pàgines enllaçades.  Penso que als primers nivells d’infantil és necessari fer-ho en grup per tal de que la mestra pugui anar llegint i guiant a l’alumne en el seu descobriment o bé, incorporar a l’eina una veu en off que permeti als infants actuar de forma més autònoma.
En conclusió crec que és una eina molt encertada perquè com bé esmenta Luzón (2001), permet millorar la lectura i la comprensió de textos, desenvolupen les destreses de la recerca en la xarxa i promouen l’adquisició de coneixements d’una forma creativa i lúdica.

dimarts, 30 d’octubre del 2012

OPINIÓ DEL CONTINGUT SOBRE LES TIC AL BOE


         Després llegir i analitzar el que ens explica el BOE respecte a les tecnologies de la informació, podem extreure ,una vegada més, la poca informació que hi ha respecte al primer cicle d’educació  infantil. Només ens parla de treballar-les a la segona etapa, especifica que en totes les àrees, però no aprofundeix en la manera en que es podrien treballar i no especifica les competències que haurien d’aconseguir els infants, quins objectius s’han d’obtenir etc. Crec que dona una informació obvia i general per la importància que tenen les noves tecnologies en la societat d’avui dia. A la a l’Article 8 Decret71/2008,de27dejuny,pel qual s’estableix el currículum de l’educació́ infantil a les Illes Balears, ens diu que les tecnologies de la informació i la comunicació s’han de treballar de forma global igual que altres com: lògica matemàtica, la comprensió, la lectura, l’escriptura etc. I trobo que és perfecte ja que partim del ideal  d’aprenentatge global i significatiu; és obvi que en totes les àrees podem incorporar les noves tecnologies, ja sigui realitzant recerca, jocs específics o altres activitats que impliquin l’ utilització dels mitjans tecnològics.  Per tant, crec que en la informació que apareix en el BOE sobre les TIC hi ha explicacions encertades i coherents sobre les noves tecnologies a l’etapa d’infantil, però gairebé tots els articles són simples i al meu parèixer incomplets. No parlen de la utilització d’aquestes eines dins les aules i especifiquen que s’inicia al segon cicle, idea que hauria d’estar obsoleta en el món educatiu actual i molt més en el BOE, al meu parèixer també es poden treballar al primer cicle sempre i quan siguin activitats o propostes adaptades al nivell dels infants.

dimecres, 24 d’octubre del 2012

LOS TROTACÓMICOS

                                 Aquesta és l'imatge que vaig realitzar la tercera setmana de classe.

Per poder realitzar aquest montatge varem aprendre a utilitzar el programa "GIMP", és tracta d'una eina que ens permet modificar una imatge importada i a partir d'aquesta en podrem crear una nova, retallant elements de fotografies, aferrant-les, canviant tonalitats etc. Com podeu observar es possible afegir texte al nostre projecte i tot tipus d'elements decoratius per tal de poder crear la nostra propia imatge. Tot un descobriment!!!

diumenge, 14 d’octubre del 2012

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN


Aquesta lectura m’ha sorprès gratament, ja que ha desmuntat pensaments que m’havia creat entorn a les tecnologies i per tant ha fet que en crees altres de nous. Per exemple, jo creia que les tecnologies havien set les promotores i d’alguna manera causants de la globalització, però en realitat la globalització es va donar bastant abans i la tecnologia només va accelerar aquest fenomen.
Autors com J. Echevarria ens donen diferents enfocaments, concretament quatre:
-           El primer és el mercantilista que va destinat a l’evolució  de les empreses  i per a els governs dels mon occidentalitzat.
-          El segon és el discurs crític-polític, al meu parèixer és el mes coherent i correcte, ja que és basa en el desenvolupament humà i el desenvolupament social.
-          El tercer és el tecnocentrista, que és centra i creu en que la tecnologia perfeccionarà la societat actual.
-          I per últim l’autor descriu un discurs apocalíptic, on és veuen les tecnologies com les causants del final del model il·lustrat de la societat com la responsable de que acabin els ideals i els valors de la modernitat. 
M’ha agradat que en el article s’exposessin les coses positives i negatives de les noves tecnologies de la informació i educació. Per un costat com ha ajudat a agilitzar tràmits burocràtics, ha donat llocs de feina i ha donat la facilitat de que realitzar tasques laborals a distància, s’ha augmentat el coneixement de altres cultures, fets i grups socials que es donen a tot arreu del planeta. Les tecnologies són útils per associacions, col·lectius, fundacions, instituts, organitzacions no governamentals etc. la seva organització i funcionament no seria el mateix sense les eines tecnològiques.
En contrapunt trobem el mal que ha causat el creixement industrial en el medi ambient. També l’evolució accelerada de la tecnologia ha fet que es donin un mal us de les tecnologies i que tinguem una sobredosis d’informació que moltes vegades no sabem utilitzar i que per tant juga en la nostra contra i ens complica la vida en compte de facilitar-nos-la.
El  fet de que es doni i es promogui la globalització fa que poc a poc es vagin perden molts trets culturals que abans caracteritzaven els pobles, ens aproximem a un uniformisme cultural. Per un altra part, som conscients que la tecnologia és cara i que per tant només en tenen accés aquelles societats que estiguen més desenvolupades econòmicament , fent així una bretxa encara més gran entre les desigualtats socials i econòmiques.
Un altra punt que crea desconfiança és el fet de exposar la nostra vida privada i per tant fer que el control sobre la població vagi creixen i es perdi la privacitat que abans teníem.
És evident que la tecnologia s’ha implantat i va avançant de forma trepidant i això ha provocat en les generacions més joves la necessitat de adquirir una alfabetització tecnològica per tal de poder seleccionar la  informació,  o crear-la mitjançant les eines informàtiques. Això ha provocat un canvi en el ensenyament que dista molt del que teníem fins fa ben poc, pensat per donar resposta a la societats industrials del s.XIX i XX.  L’article també ens fa ser conscients de que aquest canvi educatiu que integra les noves tecnologies com a eina principal de l’educació, suposarà una inversió econòmica per tal de dotar a tots els centres educatius de les eines i materials necessaris per tal de donar la resposta educativa i organitzativa de qualitat.  Seguint en la línia educativa, em de tenir en compte que per obtenir informació ja no estem  tan limitats com anys enrere, en els quals necessitàvem els llibres i els coneixements indiscutibles dels mestres, avui dia no hi ha informació que no puguem trobar a la xarxa i el mestre ha passat a ser un guia amb la funció de triar aquella informació que és necessita per adquirir el coneixent que ens interessa. Una altra punt necessari és el de fer dels alumnes persones crítiques que sàpiguen discernir les informacions errònies de les bones, saber sintetitzar la informació escollida.   Moltes vegades ens han dit, em llegit i comprovat que l’alumne passa a ser protagonista del seu propi aprenentatge...n’estic molt d’acord, això avui dia és una realitat, però sincerament no crec que l’educació mitjançant les TIC segueixi sent una activitat d’interacció humana intencional, com hem pogut veure les tic tenen una part positiva i negativa, per a mi el fet de que es perdi la interacció humana a conseqüència de la utilització de les TIC és una realitat i una realitat negativa, per tant sóc partidària de combinar, es a dir, utilitzar el paper igual que utilitzem l’ordinador i no centrar-nos únicament en els mitjans informàtics.  

PRIMERA IMPRESSIÓ DE L’ASSIGNATURA


Aquesta assignatura per mi simbolitza la cima de la muntanya. El fet de tenir-la en quart, quan ja hem tingut un ampli recorregut a l’hora d’experimentar, aprendre nous programes i tècniques per realitzar treballs (power points, movi maker, srib, realitzar blog...) fa que tingui més motivació i seguretat  a l’hora de aprendre noves eines tecnològiques o estudiar i analitzar la història de l’era digital, com  va començar, a on ens trobem i com han transcorregut els esdeveniments que han canviat de forma tan radical la vida i la societat ens aquest últims vint anys. Per tant, crec que serà una assignatura molt enriquidora, ja que no només aprendrem noves eines informàtiques, sinó que podrem ser una miqueta més conscients de com han afectat les tecnologies de l’educació en la societat desenvolupada. També ens aportarà més coneixement per poder discernir entre la multitud d’informació que trobem en la xarxa.  

En definitiva, veig aquesta assignatura com un pont per trobar-nos amb la realitat de avui dia,ja que tot gira entorn a les tecnologies.